คาสิโนออนไลน์

คาสิโนออนไลน์

ไม่มี Dry Creek Petaluma Casino จะเปิดประตูก่อนปี 2025

ไม่มี Dry Creek Petaluma Casino จะเปิดประตูก่อนปี 2025

วงดนตรี Dry Creek Rancheria ของ Pomo Indians ซึ่งเป็นชนเผ่าที่ได้รับการยอมรับจากรัฐบาลกลางในแคลิฟอร์เนีย ได้รับอนุญาตให้ขยายข้อตกลงที่มีอยู่กับ Sonoma County เมื่อวัน อังคาร ภายใต้มัน ชนเผ่าจะถูกห้ามไม่ให้สร้างคาสิโนบนพื้นที่บางส่วนที่ตั้งอยู่ทางใต้ของเปตาลูมาในอีก...

Continue reading...